A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának „legfiatalabb”, ötödikként létrehozott intézete 2007. január 1-jén kezdte meg működését Európai és Nemzetközi jogi Intézet elnevezés alatt. Az Intézet három intézeti tanszéket integrál: az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéket, a Nemzetközi Jogi Tanszéket és a Polgári Eljárásjogi Tanszéket.

Az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet vezetője 2007-től Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, aki egyben a Polgári Eljárásjogi Tanszék intézeti tanszékvezetői feladatait is ellátja.

Az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék intézeti tanszékvezetője Dr. Mátyás Imre egyetemi docens, a Nemzetközi Jogi Tanszék intézeti tanszékvezetője Dr. Kirs Eszter egyetemi docens.

A Polgári Eljárásjogi Tanszék kutatási területei különösen: polgári eljárásjog, uniós jog, európai családjog és európai fizetésképtelenségi jog.

A Nemzetközi Jogi Tanszék főbb kutatási területei: emberi jogok, nemzetközi környezetvédelmi jog, nemzetközi büntetőjog, nemzetközi humanitárius jog.

Az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék főbb kutatási területei: nemzetközi szerződési jogegységesítés, az EU légiközlekedési joga, kollíziós jogegységesítés, a gazdasági és pénzügyi unió joga.

Az Intézet  létszámadatai a következők: 9 főállású oktató, öt nappali tagozatos doktorandusz és egy előadó. Az Intézet helyileg a  Campus A/6.  és  C/1. épületének I. emeletén található.